Kupanga mashine na vifaa viwandani ili kukidhi viwango vinavyotakiwa

1. Jifunze na kuelewa ukubwa wa mashine na kazi yake

2. Andaa mchoro wa mpangilio/mchakato wa uzalishaji na mashine zake

3. Wasiliana na SIDO ili kupata mwongozo wa mpangilio wa mashine na vifaa viwandani. Pata mafunzo/maelekezo ya KAIZEN

4. Waone TFDA kupitia SIDO kwa ajili ya kuhakikisha sehemu ya kufanya kazi na mpangilio. 

5. Jenga au chagua jengo kulingana na ushauri/maelekezo ya TFDA

6. Tumia wataalamu wa viwanda kisimika mashine kulingana na maelekezo ya TFDA