Habari za Miradi

Katika kukamilisha majukumu ya Shirika, SIDO huendesha Program na Miradi ili kukamilisha azima yake. Kadharika, SIDO hushirikiana na wadau wengine katika kuongeza nguvu za kukamilisha majukumu yake. Ukurasa huu unaonesha program na miradi iliyokatika hatua mbalimbali za kukamilishwa.

Pages