Kukuza ubunifu

Ubunifu wa teknolojia ni mchakato ambao unawezesha upatikanaji wa teknolojia mpya au iliyoboreshwa na kusambazwa ili kuwafikia walengwa. Katika lugha fupi ubunifu wa teknolojia unahusisha utafiti, utengenezaji, ujalibishaji na usambazwaji wake kwa ajili ya matumizi. Viwanda vidogo na vya kati vinahitaji uboreshaji wa bidhaa zinazozalishwa kwa kutumia teknolojia zilizoboreshwa. Watengenezaji wa tenolojia na Vituo vya SIDO vya uendelezaji wa teknolojia uwezeshwa na SIDO kwa njia mbalimbali ili teknolojia zilizoboreshwa ziweze kupatikana kwenye soko la ndani. Katika njia nyingine SIDO uwezesha mfumo wa ubunifu kwa njia ya vitamizi, makongano ya viwanda, n.k Teknolojia zote ambazo zimebuniwa na kuonyesha uboreshaji zinaonyeshwa kwenye 'Web portal' ili zifaamike na wahitaji waweze kuzipata.

Ginger slicing machine is the machine manufactured to slice raw ginger, with the aim of reducing the drying time.
Bidhaa:
Ginger slicing Machine
MAELEZO  Uendeshaji : Injini ya Petroli 6.5 HP Uwezo : Kilo 600-800 kwa saa
Bidhaa:
MASHINE YA KUKEREZA MUHOGO
MAELEZO (SPECIFICATION): Uendeshaji:injini ya diseli HP 6.5 Uwezo: Kilo 1500-2000 kwa saa
Bidhaa:
MASHINE YA KUPUKUCHUA MAHINDI
Maelezo Uendeshaji: Mtu mmoja Uwezo : Kilo 200 kwa saa Bei : TZ Shilingi 700,000/=(18.04.2018)  
Bidhaa:
MASHINE YA MKONO YA KUKEREZA MUHOGO(MANUAL CASSAVA CHIPPER)
Mizani ni kipimo kinachotumika katika biashara mbali mbali zinazouza bidhaa kwa uzito. Ina uwezo wa kupima kuanzia gramu 50 mpaka kilo 5.
Bidhaa:
Mizani ya kupima uzito wa kuanzia gramu 50 mpaka kilo 5
Teknolojia ya urejelezaji taka za plastics
Bidhaa:
Mashine ya taka