MAONESHO YA KANDA YA KASKAZINI (Kilimanjaro, Tanga, Manyara and Arusha)

Swahili
Tarehe ya Tukio: 
27/5/2021 to 31/5/2021
Wigo: 
Ya Ndani
Mawasiliano: 
Meneja wa Mkoa, Manyara S.L.P 209, Simu: +255 27 253 0699 Barua Pepe: manyara@sido.go.tz Tovuti: www.sido.go.tz
Eneo La Tukio: 
MANYARA