MAONESHO YA NYANDA ZA JUU KUSINI (Rukwa, Ruvuma, Iringa, Njombe and Mbeya)

Swahili
Tarehe ya Tukio: 
24/7/2021 to 29/7/2021
Wigo: 
Ya Ndani
Mawasiliano: 
Meneja wa Mkoa, SIDO Njombe S.L.P 760 Simu: +255 784 798 499 Barua Pepe: njombe@sido.go.tz Tovuti: www.sido.go.tz
Eneo La Tukio: 
NJOMBE