MASHINE YA KUKEREZA MUHOGO(CASSAVA CHIPPER)

Swahili

MAELEZO 

Uendeshaji : Injini ya Petroli 6.5 HP

Uwezo : Kilo 600-800 kwa saa

Matumizi ya mafuta(Fuel Consump) : Lita 1.0-1.5 ya petroli kwa saa

Bei : TZ Shilingi 1,500,000/=(18-04-2018)

Kwa taarifa zaidi wasiliana na:

Inatengenezwa na Intermech Engineering Limited

                              Kihonda Industrial Estate

                             S.L.P. 1278

                             Morogoro

                             Simu namba;0713485582/0713771182

                            Tovuti;www.intermech.ws

Inatangazwa na; SIDO MOROGORO

                           S.L.P..1022,

                          MOROGORO

                          Simu namba:0785506188

                         Barua pepe;morogoro@sido.go.tz

                               

Bidhaa: 
MASHINE YA KUKEREZA MUHOGO
Mkoa: 
Morogoro