MASHINE YA KUKUNA MUHOGO(CASSAVA GRATER)

Swahili

MAELEZO

Uendeshaji : 5.5 HP Petrol Engine

Uwezo : Kilo 600-800 kwa saa

Matumizi ya mafuta: lita 1.0-1.5 ya petroli kwa saa

Bei :TZ Shilingi 1,950,000/=(18.04,2018)

 

Inatengenezwa na Intermech Engineering Limited
                              Kihonda Industrial Estate
                              S.L.P. 1278
                              Morogoro
                              Simu namba; 0713485582/0713771182
                             Tovuti;www.intermech.ws

Inatangazwa na; SIDO MOROGORO
                            S.L.P..1022,
                            MOROGORO
                            Simu namba: 0785506188
                            Barua pepe;morogoro@sido.go.tz

Bidhaa: 
MASHINE YA KUKUNA MUHOGO(CASSAVA GRATER)
Mkoa: 
Morogoro