MASHINE YA MKONO YA KUKEREZA MUHOGO(MANUAL CASSAVA CHIPPER)

Swahili

Maelezo

Uendeshaji: Mtu mmoja

Uwezo : Kilo 200 kwa saa

Bei : TZ Shilingi 700,000/=(18.04.2018)

 

for more information contact

 

Inatengenezwa na Intermech Engineering Limited
                              Kihonda Industrial Estate
                              S.L.P. 1278
                             Morogoro
                             Simu namba; 0713485582/0713771182
                             Tovuti;www.intermech.ws

Inatangazwa na; SIDO MOROGORO
                            S.L.P..1022,
                            MOROGORO
                            Simu namba: 0785506188
                            Barua pepe;morogoro@sido.go.tz

Bidhaa: 
MASHINE YA MKONO YA KUKEREZA MUHOGO(MANUAL CASSAVA CHIPPER)
Mkoa: 
Morogoro