Mawasiliano

Mkurugenzi Mkuu
Shirika la Kuhudumia Viwanda Vidogo
P.O. Box 461
Dodoma
Simu: +255 22 2151948
Barua Pepe: dg@sido.go.tz
 
au Wasiliana na Maofisa wa Mikoa
Swahili