Mkoa wa Dodoma

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 461
Simu Ya Mkononi: 
0754048796
Barua Pepe: 
dodoma@sido.go.tz