Mkoa wa Geita

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 1509 Geita
Namba Ya Simu: 
0754778360
Simu Ya Mkononi: 
0716877777