Mkoa wa Iringa

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 760 Iringa
Namba Ya Simu: 
+255-26-2725420
Simu Ya Mkononi: 
+255-754-469176
Barua Pepe: 
iringa@sido.go.tz