Mkoa wa Katavi

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 134
Namba Ya Simu: 
0757641619
Barua Pepe: 
katavi@sido.go.tz