Mkoa wa Kigoma

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P 507 Kigoma
Namba Ya Simu: 
0769971018
Barua Pepe: 
kigoma@sido.go.tz