Mkoa wa Kilimanjaro

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 1719 Moshi
Namba Ya Simu: 
+255-27-2753290
Simu Ya Mkononi: 
+255-784-316-481
Barua Pepe: 
kilimanjaro@sido.go.tz