Mkoa wa Kilimanjaro

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 1719 Moshi
Namba Ya Simu: 
0713373371
Barua Pepe: 
kilimanjaro@sido.go.tz