Mkoa wa Manyara

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 209 Babati
Namba Ya Simu: 
+255 27 2530699
Simu Ya Mkononi: 
+255 754 098 940 / +255 782 098 940
Barua Pepe: 
manyara@sido.go.tz