Mkoa wa Mwanza

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 1509 Mwanza
Namba Ya Simu: 
+255 28 2570062
Simu Ya Mkononi: 
0713291014
Barua Pepe: 
Mwanza@sido.go.tz