Mkoa wa Pwani

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 30122 Kibaha
Namba Ya Simu: 
0767247159
Simu Ya Mkononi: 
0782365675
Barua Pepe: 
pwani@sido.go.tz