Mkoa wa Rukwa

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 132 Sumbawanga
Namba Ya Simu: 
+255 25 295 5488
Simu Ya Mkononi: 
0768625820
Barua Pepe: 
rukwa@sido.go.tz