Mkoa wa Singida

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 327 Singida
Namba Ya Simu: 
+255-26-2502803
Simu Ya Mkononi: 
0755025190
Barua Pepe: 
singida@sido.go.tz