Mkoa wa Tanga

Contact
Mtu wa Kuwasiliana: 
Meneja wa Mkoa
Anuani: 
S.L.P. 1274 Tanga
Namba Ya Simu: 
+255-27-2644497
Simu Ya Mkononi: 
0713618988
Barua Pepe: 
tanga@sido.go.tz