Mradi wa Utekelezaji wa pamoja kati ya SIDO and CESO

Swahili
Novemba, 2015; SIDO na Canadian Executives Services Organization (CESO) imeingia katika makubaliano ya utekelezaji wa pamoja wa miaka mitano katika maeneo yafuatayo:
  • Kujenga uwezo wa wajasiriamali wadogo kukua na kuhimili ushindani;
  • Kuimarisha mfumo wa TEHAMA wa SIDO;
  • Kuimarisha na kuboresha uwezo wa utendaji wa shirika;
  • Kuongeza uwezo wa kujenga misingi ya ujasiliamali na biashara;
  • Masoko na habari;
  • Kuwezesha upatikanaji na usambazaji wa teknolojia; 
  • Miundombinu;
  • Kuimarisha uwezona mfumo wa uzalishaji, ubora wa bidhaa na utengenezaji wa bidhaa mpya.