OMAR PACKAGING INDUSTRIES LIMITED

Swahili
Aina za Vifaa Vya Ufungaji: 
Watengenezaji na wasambazaji wa vifungashio mbalimbali
Mawasiliano: 
S.L.P 2517, Dar Es Salaam Simu: +255 (22) 2752436 www.bakhresa.com