UTENGENEZAJI WA CHAKI

Swahili
Malengo: 
Mwisho wa program hii wahusika watakuwa na ujuzi wa teknolojia kuhusu uzalishaji wa chaki na kuanzisha biashara za chaki.
Moduli: 
Jina la moduli: 
Teknolojia ya kutengeneza chaki
Maelezo ya Moduli: 
1.Kanuni ya uzalishaji chaki. 2.Uzalishaji wa chaki kwa vitendo. 3.Elimu kuhusu ujasiriamali. 4.Masoko. 5.Gharama. 6. Hatua za ufungaji wa bidhaa.
Mbinu: 
Kujifunza kwa kushirikishana, Majadiliano kwa makundi, Uwasilishaji kwa kufundisha, kazi binafsi.
Kundi Husika Linalolengwa: 
Viwanda vidogo vinavyotaka kuwekeza kwenye uzalishaji wa chaki.
Ada Ya Programu: 
TZs150,000 kwa muhusika mmoja (ada,chakula na steshonari)
Muda wa Kozi: 
wiki moja